site-header

EventCloud

EventCloud1

Ontwikkelt een informatie nutsvoorziening voor Evenementen in de Stad!

Ook komend jaar wordt LIFE I LIVE Festival, op 26 april 2015 aan de vooravond van Koningsdag in Den Haag, weer ingezet als living lab om toepasbare technologieën in de praktijk te testen. Future Events, KPN, Incentro en PROOOST gaan hiervoor gezamenlijk met de Digitale Steden Agenda een EventCloud in de markt zetten. Met deze cloud kunnen publieke en private partijen informatie delen, kunnen hulpdiensten effectiever samenwerken en worden de veiligheid en economie van het evenement versterkt. Het doel van het consortium is de EventCloud als een nutsvoorziening aan te bieden die standaard voor organisatoren, hulpverleners en ondernemers beschikbaar is.

Bijlagen

Whitepaper EventCloud

Het evenement als living lab

Tijdens het LIFE I LIVE Festival 2014 hebben Future Events en PROOOST met steun van Rabin Baldewsingh (wethouder Den Haag en bestuurlijk trekker Veilige Stad - Digitale Steden Agenda) samen een eerste proeftuin gerealiseerd voor de inzet van slimme ICT-oplossingen tijdens evenementen. Het uiteindelijke doel is enerzijds het verbeteren van de veiligheid van evenementen en het creëren van kansen voor slimme ondernemers om hun effectiviteit te vergroten.
Rick van Oosterhout (PROOOST), organisator van het LIFE I LIVE Festival, stelt ook komend jaar weer zijn evenement beschikbaar als proeftuin om de volgende stap te kunnen zetten naar het ontwikkelen van de EventCloud. Peter de Bruijn van Future Events: "Wat er de vorige keer miste was een onderliggende infrastructuur om alle informatie aan elkaar te koppelen. Dat is dan ook onze inzet voor het komende jaar!" Recent hebben Future Events en PROOOST een consortium gevormd met KPN en Incentro om dit doel te verwezenlijken. Gemeente Den Haag steunt dit project om zo te komen tot een herbruikbare voorziening die ook buiten Den Haag ingezet kan worden.

Evenementveiligheid en commerciële kansen

Door het combineren van data ontstaat er een accuraat en actueel beeld van het evenementterrein en kunnen de organisator, hulpdiensten en politie sneller handelen bij incidenten of bij teveel drukte op bepaalde locaties. De EventCloud biedt evenementinformatie op een toegankelijke wijze aan, waardoor ondernemers slimme toepassingen kunnen bedenken die bijdragen aan een goede organisatie van het evenement en actuele informatie voor de bezoeker.

Een evenementen App

Een van de toepassingen die al in meerdere steden is getest, is de evenementen app van de politie. Hiermee kunnen de bezoekers naast het volledige programma met een druktemeter zien waar het druk is en welke plekken zij het beste kunnen mijden. Ook als ergens zakkenrollers actief zijn of bijvoorbeeld een programma wat uitloopt kan de organisator dit laten weten via een pushbericht in de app. Via de EventCloud komt er meer informatie beschikbaar die de waarde en functionaliteiten voor de bezoeker vergroot. Hiernaast wordt de app beter toepasbaar en kan makkelijker door meer steden worden gebruikt.

De Cloud als nutsvoorziening

De uiteindelijke droom van het consortium is om te komen tot een EventCloud als soort nutsvoorziening voor de stad. "Het wegennet is een vanzelfsprekend voorbeeld van onze infrastructuur als voorwaarde voor het leven in de stad. Een digitale infrastructuur zoals de EventCloud moet eigenlijk ook een voorziening zijn die standaard voor stad en evenement beschikbaar is", aldus Peter de Bruijn.